1) Povinností zákazníka je seznámit se s Obchodními podmínkami

2) Minimální výše objednávky je 200 Kč

3) Na výběr máte ze dvou různých způsobů platby:

- platba bankovním převodem na náš účet

- dobírkou společností PPL a Česká pošta

Za zaslání zboží je zákazníkovi účtována paušální sazba za poštovné České pošty a PPL189 Kč a to za každý balík (ten se může skládat max. šesti lahví) cena balného je 59Kč.

4) Většina zboží nabízeného Prodávajícím je vyexpedováno do 3-5 pracovních dnů.

Doba dodání balíků PPL službou trvá obvykle 1-3 dny, tudíž celková doba dodání by neměla přesáhnout 7 pracovních dnů.

5) Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby.


V případě, že Prodávající není schopen zajistit dodání produktu v rámci 1 týdne, bude Prodávající o této skutečnosti informovat Kupujícího a dohodnou se na postupu a době dodání.

Zákazník má povinnost zboží při přebírání pečlivě zkontrolovat a zjistit jeho správný obsah a také neporušený obal.

Provozovatelem internetového obchodu www.liquib-shop.cz je společnost LiquiB Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o. Plzeňská 315, 38801 Blatná. IČO:82708, DIČ: CZ 46682708

Tyto obchodní podmínky shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi tedy nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.eshop.liquib.cz (dále jen Prodávající).

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky a její potvrzení ze strany prodávajícího.Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány dle volby s DPH nebo bez DPH. Na každý nákup je vystavován daňový doklad - faktura, která je předávána společně se zbožím.

Objednávku zboží z internetového obchodu www.liquib-shop.cz lze učinit prostřednictvím internetového obchodu, emailem na kontaktním čísle uvedeného v sekci kontakty. Po zadání objednávky do objednávkového systému a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Kupující odesláním objednávky deklaruje, že není osobou mladší 18 let a souhlasí se skutečností, že jej Prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak výzvou k předložení kopie průkazu totožnosti kupujícího. Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Odesláním objednávky prodávajícímu zákazník souhlasí s podmínkami a ustanoveními Obchodních podmínek.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.

Zrušit objednávku před vyexpedováním je možné kdykoliv pomocí zaslání emailu na adresu denisa.sitnerova@liquib.cz Nebo telefonicky na telefonním čísle 739 459 333.

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.


Reklamace

Zrušit objednávku před vyexpedováním je možné kdykoliv pomocí zaslání emailu na adresu denisa.sitnerova@liquib.cz Nebo telefonicky na telefonním čísle 739 459 333.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo na tel. 739 459 333 Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení reklamace. Vrátit lze jen produkty nepoškozené a spolehlivě zabalené, u kterých bude přiložena kopie faktury – daňového dokladu. Poštovné a balné se nevrací.